Brainwave#1

Brainwave: mini-festival over impact en inzetbaarheid van muziek

Brainwaves richten zich op de rol van muziek in wetenschap, zorg en technologie. Wat is de stand van zaken? Hoe verbeteren we de impact en inzetbaarheid van muziek? Hoe kan dit jouw leven en dat van de mensen om je heen positief beïnvloeden?

Brainwaves zijn serieus in hun onderwerp, maar niet in de vorm van een college. Ze bieden een virtuoos visueel schouwspel, een dynamische performance, live muziek en inzichtelijke demonstraties. Als kijker en luisteraar ben je, voordat je het weet, ook zélf onderzoeksobject. Beweeg je vrij door het programma, de bar is doorlopend geopend.

Brainwave #1 ‘Muziek en identiteit’ verdiept zich onder andere in de rol van muziek bij ontwikkeling van het jonge brein. Is muziek belangrijk voor het ontwikkelende brein? Is het goed kinderen aan veel verschillende muzikale invloeden bloot te stellen? LUDWIG biedt een overzicht in vogelvlucht van ‘onze’ westerse muziektraditie, pluist de relatie tussen taal en muziek in het menselijke brein uit en onderzoekt reacties van baby’s op klank, muziek en licht.

LUDWIG, het collectief van bevlogen musici en creatieve denkers, ontwikkelt nieuwe muziektoepassingen in samenwerking met de wetenschap, de zorg en de technologische wereld. In Brainwave #1 onder andere met neuromusicoloog, contrabassist en drummer Artur Jaschke – componist en theatermaker Florian de Backere – psycholinguïst Richard Kunert – lichtexpert Maarten Warmerdam – sound-engineer Tom Gelissen – Musician 3.0 Lisanne Vermeulen – Junior Researcher Neuromusicologie Marlijn Janson

Brainwave #2 (februari 2017) onderzoekt de rol die muziek kan spelen bij verschillende aandoeningen zoals dementie en autisme, en Brainwave #3 (september 2017) kijkt naar de manier waarop wij muziek waarnemen en de rol die muziek in de toekomst zal gaan spelen.

Meer informatie op www.ludwiglive.nl/brainwaves